Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Wystawa czasowa: „Z nadzieją na Niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918)”

Wystawa czasowa: „Z nadzieją na Niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918)”

Aktualna, Wystawa czasowa

Historia pierwszej wojny światowej (1914-1918) to suma traumatycznych doświadczeń milionów ludzi, jest obszernym, wielowątkowym tematem. Wystawa w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 przedstawia tę historię przez pryzmat indywidualnych losów Wielkopolan – żołnierzy, którzy po powrocie z Wielkiej Wojny w grudniu 1918 roku wzięli udział w Zwycięskim Powstaniu.

Jan Gruszka, kurator wystawy:

„Długo rozważaliśmy w jaki sposób opowiedzieć o wojennych przeżyciach wielu tysięcy Wielkopolan – żołnierzy armii niemieckiej – walczących na tej wojnie za obcą sobie sprawę. Świadomie zrezygnowaliśmy z opisu przebiegu poszczególnych bitew, kampanii i działań wojennych toczących się na frontach pierwszej wojny światowej. W naszej opowieści postawiliśmy na pierwszym miejscu człowieka – skupiając się na ukazaniu zbiorowych i indywidualnych doświadczeń Wielkopolan. Spośród licznych wojennych historii, jakie skrywają ludzkie życiorysy, przedstawione zostały jedynie te wybrane”.

Przywołane relacje, wspomnienia, czy korespondencje obrazują indywidualne doświadczenia konkretnych bohaterów. W obcych mundurach, na obcej ziemi, walczyli i ginęli za obcą sprawę. W czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918) taki los stał się udziałem tysięcy Wielkopolan przymusowo służących w armii niemieckiej. Pozbawieni własnej ojczyzny Polacy, zamieszkujący ziemie trzech państw zaborczych – monarchii Austro-Węgierskiej, Cesarstwa Niemieckiego i Imperium Rosyjskiego – zostali wbrew swej woli wciągnięci w konflikt europejskich mocarstw. Niemniej wojna, w której trzy państwa zaborcze stanęły do walki po przeciwnych stronach, rodziła nadzieję na ożywienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej oraz odrodzenie się w bliskiej przyszłości niepodległej Polski. Doświadczenie bojowe zdobyte na frontach pierwszej wojny światowej przez Polaków służących w armii niemieckiej zostało spożytkowane podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i stało się jednym z kluczowych czynników, które zadecydowały o zwycięskim wyniku niepodległościowego zrywu.

Wystawie „Z nadzieją na Niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918)” towarzyszy program edukacyjny, w ramach którego przygotowaliśmy min. Oprowadzanie kuratorskie, prezentacje grup rekonstrukcji historycznej oraz warsztaty poszerzające treści prezentowane na ekspozycji.
Wystawa rozpoczyna obchody 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Więcej informacji oraz szczegółowy program.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.


DOKUMENTACJA WYSTAWY:

Szczegółowe informacje o wystawie

WERNISAŻ WYSTAWY: 10 listopada, godz. 11.00
KURATOR WYSTAWY: Jan Gruszka
CZAS TRWANIA WYSTAWY 10 listopada 2022 - 28 lutego 2023 roku
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stary Rynek 3 (Odwach)

Proponowane

15-28.08

2022

Archiwum, Wystawa czasowa

Bohater z Margonina. Wystawa poświęcona ppor. pil. Kazimi...
Zapraszamy na wystawę, zrealizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie. Bohaterem wystawy jest Kazimierz Jankowski, który urodził się we wsi Margonin (Wielkopolska) w 1894 roku.

18.05 2021

4.05 2022

Archiwum, Wystawa czasowa

Wystawa czasowa: "Wystawa jednego eksponatu"
Najcenniejsze, najbardziej intrygujące, wyjątkowe… 18 maja w siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zaprezentowana zostanie pierwsza odsłona „Wystawy jednego eksponatu”. Najciekawsze ...

Aktualna, Wystawa stała

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga do Niepodległości
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga do Niepodległości - wystawa stała