Wystawa czasowa: Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony i córek

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Wystawa czasowa: Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony i córek

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Wystawa czasowa: Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony i córek

Wystawa czasowa: Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony i córek

Archiwum, Wystawa czasowa

Pierwszy raz w Wielkopolsce opowiadamy o dziejach rodziny Radziwiłłów w I połowie XIX wieku, na wielowątkowym tle epoki, odzwierciedlonej w korespondencji. Zapraszamy do Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na starym Rynku na wystawę czasową o Antonim Radziwille.

Pokazujemy oryginalne obiekty bezpośrednio związane z rodziną Radziwiłłów m.in. portrety pochodzące z epoki, widoki miejscowości, w których przebywali, autentyczne mapy z I połowy XIX wieku, medale z okazji zaślubin Luizy i Antoniego, oryginał kompozycji Antoniego Radziwiłła do „Fausta” Goethego, libretto do niej, scenę z koncertu Szopena.

Eksponaty pochodzą z kolekcji Antykwariatu Wu-eL ze Szczecina, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, prywatnych zbiorów Macieja Radziwiłła oraz Sergiusza Stube, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Uniwersyteckiej, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Antoni Radziwiłł był jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych polskich polityków po kongresie wiedeńskim, wspierających sprawy polskie w oparciu o berliński dwór Hohenzollernów. Był mężem kuzynki króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, która po śmierci żony króla, Luizy, opiekowała się jego dziećmi. Z nadania króla pruskiego piastował funkcję Namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815 – 1831). Był to najwyższy urząd cywilny w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Największe jednak zasługi należy mu przypisać za krzewienie, ochronę i rozwój kultury w Wielkim Księstwie Poznańskim. Był niewątpliwie nietuzinkowym i nadzwyczaj wszechstronnym artystą (kompozytorem, gitarzystą, wiolonczelistą, śpiewakiem, a także rysownikiem) oraz mecenasem sztuki i kultury. W okresie swojego namiestnikowania wspierał w Poznaniu wystawianie sztuk polskich, często narażając się pruskiej cenzurze. To dzięki Antoniemu Poznań gościł Fryderyka Chopina, Ferenca Liszta czy Niccolo Paganiniego. Nie przypadkiem swoje utwory Antoniemu Radziwiłłowi dedykowali Ludwik van Beethoven i młody Feliks Mendelsohn-Bartholdy.

Antoni Radziwiłł był też troskliwym mężem oraz ojcem sześciorga dzieci, głową autentycznie kochającej się rodziny. Ten wątek jego prywatnego życia wiernie oddaje treść listów pisanych przez żonę i córkę. Ta pierwsza – choć z królewskiego rodu zaborców – była Polakom bardzo przychylna. Narracja planowanej prezentacji osnuta jest głównie wokół treści nieznanych dotąd listów Elizy Radziwiłł. Córka Antoniego  pozostawiła najwięcej listów, które wiernie ukazują podział na umowne cztery światy Radziwiłłów: berliński, poznański, antoniński i ciszycki.

kuratorzy wystawy : Olaf Bergmann i Jan Szymański

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


MATERIAŁY EDUKACYJNE


WERNISAŻ


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Szczegółowe informacje o wystawie

Kuratorzy: Olaf Bergmann i Jan Szymański
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Proponowane

2023/2024

7.12-15.03

Aktualna, Wystawa czasowa
Wystawa czasowa „Wojska Wielkopolskie w fotografii (1918-...
od 7 grudnia zapraszamy do Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na wystawę czasową pt. "Wojska Wielkopolskie w fotografii (1918-1920)". Wystawa jest częścią obchodów 105. rocznicy Powstania W...

2023

15-31.10

Archiwum, Wystawa czasowa
Wystawa pokonkursowa prac: „Koncepcja plastyczno-przestrz...
Wystawa prac konkursowych prezentuje 3 zróżnicowane koncepcyjnie i wizualnie projekty ekspozycji w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pozwala na zapoznanie się z propozycjami aranżacji głó...

2022/2023

Online
Wirtualny spacer po wystawie: "Z nadzieją na Niepodległą....
Historia pierwszej wojny światowej (1914-1918) to suma traumatycznych doświadczeń milionów ludzi, jest obszernym, wielowątkowym tematem. Wystawa w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 przedst...