Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Twierdza fortowa Poznań” – wystawa fotografii Przemysława Jurkiewicza

Muzeum Martyrologii
Wielkopolan - Fort VII
„Twierdza fortowa Poznań” – wystawa fotografii Przemysława Jurkiewicza
„Twierdza fortowa Poznań” – wystawa fotografii Przemysława Jurkiewicza

„Twierdza fortowa Poznań” – wystawa fotografii Przemysława Jurkiewicza

Wystawę, otwartą w czerwcu 2015 r., tworzą zdjęcia XIX-wiecznych poznańskich fortów i schronów. Autorem fotografii jest Przemysław Jurkiewicz, kustosz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, znawca XIX-wiecznych budowli fortecznych. Ekspozycja jest zlokalizowana w korytarzu prowadzącym do lewej kaponiery barkowej, w której zobaczyć można elementy oryginalnego wyposażenia Fortu VII.

Na przełomie XIX i XX stulecia twierdza fortowa w Poznaniu, w skład której wchodził Fort VII, była największą niemiecką twierdzą zbudowaną dla obrony wschodnich granic II Rzeszy. Fotografie Przemysława Jurkiewicza pokazują forty i schrony zewnętrznego pierścienia twierdzy fortowej Poznań.

Wiele spośród prezentowanych na wystawie fotografii, z których najstarsze pochodzą z początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, ma dziś wartość archiwalną, co wynika z postępującej przez lata dewastacji części poznańskich obiektów fortecznych lub z dokonywania zmian w wyglądzie ich wyposażenia.

Wystawa zdjęć Przemysława Jurkiewicza stanowi niewątpliwy magnes dla miłośników fortyfikacji.


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Szczegółowe informacje o wystawie

WYSTAWA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH Wystawa mieści się w przestrzeni korytarza na lewym majdanie. Wejście na ekspozycje znajduje się przed ekspozycją zalecaną dla odbiorców powyżej 13 r.ż.
Kurator wystawy: Przemysław Jurkiewicz
Scenariusz wystawy: Przemysław Jurkiewicz
Aranżacja plastyczna: Wawrzyniec Kozicki

Proponowane

23.11
2023
Ekspozycję można oglądać do 1 grudnia. Przedstawia ona historię i dorobek kilkunastu osób, w tym pierwszych polskich oli...
Wystawa, otwarta w marcu 2011 r., jest poświęcona jednej z ofiar tzw. Intelligenzaktion – operacji „politycznego oczyszc...
Wystawa została otwarta w kwietniu 2008 r. i jest hołdem złożonym Wielkopolanom, którzy z Fortu VII zostali wywiezieni d...
Logo UE