„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefana Balickiego

Muzeum Martyrologii

Wielkopolan - Fort VII

„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefana Balickiego

Muzeum Martyrologii

Wielkopolan - Fort VII

„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefana Balickiego

„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefana Balickiego

„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefana Balickiego

Aktualna, Wystawa stała

Z uwagi na trwający remont wystawa została tymczasowo wyłączona ze zwiedzania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wystawa, otwarta w marcu 2011 r., jest poświęcona jednej z ofiar tzw. Intelligenzaktion – operacji „politycznego oczyszczania terenu”, która była wymierzona przeciw kręgom polskiej inteligencji.

Stefan Balicki to ważna i barwna postać życia kulturalnego międzywojennego Poznania. Był cenionym nauczycielem-polonistą, pisarzem, publicystą, krytykiem literackim, współtwórcą i uczestnikiem rożnych poznańskich kabaretów i szopek literackich, autorem słuchowisk w poznańskiej rozgłośni radiowej.

Ekspozycja daje wgląd w prozę Stefana Balickiego – niegdyś bardzo poczytną i wzbudzającą uznanie krytyków, dziś już niestety zapomnianą. W gablotach znajdą się pamiątki po pisarzu: fragmenty jego dziennika pisane od 1917 do 1937 roku, osobista korespondencja (m.in. z Janem Parandowskim i Kazimierzem Wierzyńskim), rękopisy wierszy, teksty utworów satyrycznych tworzonych dla kabaretów, w których występował, dokumenty związane z pracą w gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnim eksponatem związanym z życiem zasłużonego twórcy i animatora kultury jest fragment paczki wysłanej do niego w okresie, gdy był już więźniem Fortu VII.

Stefan Balicki zmarł w Forcie VII 29 marca 1943 r., po długim przesłuchaniu i ciężkich torturach.

Zwiedzanie wystawy zalecane jest odbiorcom powyżej 13 r.ż


DOKUMENTACJA WYSTAWY

Szczegółowe informacje o wystawie

ZWIEDZANIE WYSTAWY ZALECANE JEST ODBIORCOM POWYŻEJ 13 r.ż
Kurator wystawy: Agata Płonka
Scenariusz wystawy: Agata Płonka
Aranżacja plastyczna: Wawrzyniec Kozicki

Proponowane

23.11

2023

Aktualna, Wystawa czasowa
"Sportowcy dla Niepodległej, KATYŃ" nowa wystawa czasowa ...
Ekspozycję można oglądać do 1 grudnia. Przedstawia ona historię i dorobek kilkunastu osób, w tym pierwszych polskich olimpijczyków, a także pionierów, którzy jeszcze przed odzyskaniem niepodległośc...
Aktualna, Wystawa stała
„Twierdza fortowa Poznań” - wystawa fotografii Przemysław...
Wystawę, otwartą w czerwcu 2015 r., tworzą zdjęcia XIX-wiecznych poznańskich fortów i schronów. Autorem fotografii jest Przemysław Jurkiewicz, kustosz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, zn...
Aktualna, Wystawa stała
Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy –...
Wystawa została otwarta w kwietniu 2008 r. i jest hołdem złożonym Wielkopolanom, którzy z Fortu VII zostali wywiezieni do niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych, gdzie zostali zamordowani lu...