„… i ślad po nich zaginął.” Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej

Muzeum Martyrologii

Wielkopolan - Fort VII

„… i ślad po nich zaginął.” Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej

Muzeum Martyrologii

Wielkopolan - Fort VII

„… i ślad po nich zaginął.” Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej

„… i ślad po nich zaginął.” Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej

„… i ślad po nich zaginął.” Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej

Aktualna, Wystawa stała

W październiku 1939 r., krótko po otwarciu w Forcie VII pierwszego na ziemiach polskich hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, Niemcy przeprowadzili w Konzentrationslager Posen akcję uśmiercania gazem osób chorych psychicznie. W jednej z remiz artyleryjskich uruchomiona została pierwsza w historii komora gazowa dla masowego mordowania ludzi. Zastosowanie gazu jako środka masowej zagłady testowano najpierw na pacjentach Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Poznańskiego. W ciągu blisko 2 miesięcy funkcjonowania komory gazowej w Forcie VII uśmiercono ok. 300 psychicznie chorych. Testy przerwano, gdyż przywożony w butlach tlenek węgla (czad) uznano za mało „wydajne” narzędzie zabijania.

Do tej pory nie było w Polsce dużej wystawy nt. eksterminacji chorych psychicznie przez Niemców. Wystawa jest prezentowana w lewej części koszar szyjowych Fortu VII.

Na wystawie można zobaczyć m.in. hitlerowskie plakaty propagandowe i kopię tzw. rozkazu eutanazyjnego Hitlera z 1939 roku. Wystawa obrazuje jak pod hasłem „Vernichtung von lebensunwertem Leben” („likwidacja życia niewartego życia”) rozpoczęto na wielką skalę akcję zabijania osób psychicznie chorych. Akcja nosiła kryptonim T4, pochodzący od berlińskiego adresu biura, w którym urzędowało jej kierownictwo – Tiergtenstrasse 4.

Zwiedzanie wystawy zalecane jest odbiorcom powyżej 13 r.ż


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Szczegółowe informacje o wystawie

Kurator wystawy: Przemysław Jurkiewicz
Scenariusz wystawy: Przemysław Jurkiewicz
Aranżacja plastyczna: Wawrzyniec Kozicki
Wystawa powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tiergartenstrasse 4 z Kościana.

Proponowane

Aktualna, Wystawa stała

„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefa...
Wystawa, otwarta w marcu 2011 r., jest poświęcona jednej z ofiar tzw. Intelligenzaktion – operacji „politycznego oczyszczania terenu”, która była wymierzona przeciw kręgom polskiej inteligencji.

Aktualna, Wystawa stała

„Twierdza fortowa Poznań” - wystawa fotografii Przemysław...
Wystawę, otwartą w czerwcu 2015 r., tworzą zdjęcia XIX-wiecznych poznańskich fortów i schronów. Autorem fotografii jest Przemysław Jurkiewicz, kustosz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, zn...

Aktualna, Wystawa stała

Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy –...
Wystawa została otwarta w kwietniu 2008 r. i jest hołdem złożonym Wielkopolanom, którzy z Fortu VII zostali wywiezieni do niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych, gdzie zostali zamordowani lu...