„Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” Etap I oraz II

Na terenie Fortu VII realizowane są dwa projekty dofinasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” Nr projektu: RPWP.04.04.01-30-0042/16, Umowa o dofinansowanie […]