Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, prac zabezpieczenia ścian oraz uzupełnienia ubytków na spoinach i cegłach ścian Fortu IX wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, prac zabezpieczenia ścian oraz uzupełnienia ubytków na spoinach i cegłach ścian Fortu IX wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi

Zbiorcze zestawie...

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, prac zabezpieczenia ścian oraz uzupełnienia ubytków na spoinach i cegłach ścian Fortu IX wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

1 sierpnia 2019

Przetarg

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, prac zabezpieczenia ścian oraz uzupełnienia ubytków na spoinach i cegłach ścian Fortu IX wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

Materiały do pobrania

No data was found