Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie Ekspertyzy Technicznej Konstrukcyjno – Budowlanej obejmującej określenie stanu technicznego i potencjalnych robót budowlanych na terenie Fortu VIIIa i Fortu IX

Przetargi

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie Ekspertyzy Technicznej Konstrukcyjno – Budowlanej obejmującej określenie stanu technicznego i potencjalnych robót budowlanych na terenie Fortu VIIIa i Fortu IX

Przetargi

Zapytanie ofertow...

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie Ekspertyzy Technicznej Konstrukcyjno – Budowlanej obejmującej określenie stanu technicznego i potencjalnych robót budowlanych na terenie Fortu VIIIa i Fortu IX

26 marca 2019

Przetarg

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie Ekspertyzy Technicznej Konstrukcyjno – Budowlanej obejmującej określenie stanu technicznego i potencjalnych robót budowlanych na terenie Fortu VIIIa i Fortu IX

Materiały do pobrania

No data was found