Zapytanie ofertowe – projekt ekspozycji ZO/WMN/ 23/2019

Przetargi

Zapytanie ofertowe – projekt ekspozycji ZO/WMN/ 23/2019

Przetargi

Zapytanie ofertow...

Zapytanie ofertowe – projekt ekspozycji ZO/WMN/ 23/2019

6 grudnia 2019

Przetarg

Zapytanie ofertowe – projekt ekspozycji ZO/WMN/ 23/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE :

w sprawie opracowania projektu ekspozycji stałej i aranżacji wnętrz dla
ścieżki fortyfikacyjnej
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8.

Materiały do pobrania

No data was found