Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac renowacyjnych elewacji oraz uzupełnienia ubytków w spoinach i cegłach ścian tzw. “Małej Śluzy” (bez muru oporowego przeciwskarpy)- siedziby Muzeum Armii “Poznań” wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac renowacyjnych elewacji oraz uzupełnienia ubytków w spoinach i cegłach ścian tzw. “Małej Śluzy” (bez muru oporowego przeciwskarpy)- siedziby Muzeum Armii “Poznań” wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi

Zapytanie ofertow...

Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac renowacyjnych elewacji oraz uzupełnienia ubytków w spoinach i cegłach ścian tzw. “Małej Śluzy” (bez muru oporowego przeciwskarpy)- siedziby Muzeum Armii “Poznań” wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich pełnieniem nadzoru autorskiego

13 sierpnia 2019

Przetarg

Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac renowacyjnych elewacji oraz uzupełnienia ubytków w spoinach i cegłach ścian tzw. “Małej Śluzy” (bez muru oporowego przeciwskarpy)- siedziby Muzeum Armii “Poznań” wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich pełnieniem nadzoru autorskiego

Materiały do pobrania

No data was found