Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnienia nadzoru autorskiego

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnienia nadzoru autorskiego

Przetargi

Zapytanie ofertow...

Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnienia nadzoru autorskiego

30 lipca 2019

Przetarg

Zapytanie ofertowe na zadanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnienia nadzoru autorskiego

Materiały do pobrania

No data was found