Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań”

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań”

Przetargi

Zaproszenie do zł...

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań”

25 lipca 2023

Przetarg

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań”

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Format

PDF

,

4 MB
Załącznik nr 1 formularz oferty

Format

WORD

,

333KB
Załącznik nr 2 - wykaz osób

Format

WORD

,

331 KB
Załącznik nr 3 wykaz usług

Format

WORD

,

332 KB
Załącznik nr 4 oświadczenie

Format

WORD

,

331 KB
Załącznik nr 5 projekt umowy

Format

PDF

,

233 KB
Zbiorcze zestawienie ofert

Format

PDF

,

220KB
Informacja o unieważnieniu postępowania

Format

PDF

,

163KB