Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Renowacja (remont) i odtworzenie ślusarki, elewacji remizy barkowej lewej oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Forcie IX przy ul. Skalnej w Poznaniu

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Renowacja (remont) i odtworzenie ślusarki, elewacji remizy barkowej lewej oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Forcie IX przy ul. Skalnej w Poznaniu

Przetargi

Zaproszenie do zł...

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Renowacja (remont) i odtworzenie ślusarki, elewacji remizy barkowej lewej oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Forcie IX przy ul. Skalnej w Poznaniu

7 maja 2021

Przetarg

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Renowacja (remont) i odtworzenie ślusarki, elewacji remizy barkowej lewej oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Forcie IX przy ul. Skalnej w Poznaniu

Materiały do pobrania

No data was found