Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej muzeum ARMII “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji.

Przetargi

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej muzeum ARMII “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji.

Przetargi

Wyjaśnienia i zmi...

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej muzeum ARMII “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji.

30 września 2019

Przetarg

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej muzeum ARMII “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji.

Materiały do pobrania

No data was found