Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi

Informacja o wybo...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnieniem nadzoru autorskiego

20 sierpnia 2019

Przetarg

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont mostu nad fosą wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego i pełnieniem nadzoru autorskiego

Materiały do pobrania

No data was found