Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej Muzeum Armii “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji

Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej Muzeum Armii “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji

Przetargi

Informacja o unie...

Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej Muzeum Armii “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji

4 października 2019

Przetarg

Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej sposobu naprawy pionowej izolacji przeciekającego muru “Małej Śluzy” – mieszczącej Muzeum Armii “Poznań”, wraz z uzyskaniem stosownych zgód, pozwoleń i decyzji

Materiały do pobrania

No data was found