FA.261-5/20 Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część II

Przetargi

FA.261-5/20 Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część II

Przetargi

FA.261-5/20 Ogłos...

FA.261-5/20 Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część II

10 kwietnia 2020

Przetarg

FA.261-5/20 Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część II

Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W OTWARCIU OFERT. WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

Link do transmisji “na żywo” z otwarcia ofert w dniu 30.04.2020 – [tutaj]

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część II

UWAGA informacja z dnia 17.04.2020: Zamawiający informuje, że traktuje jako równoważne zapisy numeru postępowania: FA.261-5/20, FA.261/5/20, 261-5/20

Uwaga Informacja z dnia 22.04.2020: w SIWZ w pkt VIII ppkt. 4 sprostowaniu podlega omyłka pisarska w adresie mailowym. Winno być:  s.ogorzalek@wmn.poznan.pl

Materiały do pobrania

No data was found