Dostawa środków czystości dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

Przetargi

Dostawa środków czystości dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

Przetargi

Dostawa środków c...

Dostawa środków czystości dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

5 stycznia 2023

Przetarg

Dostawa środków czystości dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Format

pdf

,

3mb
1. Formularz ofertowy

Format

docx

,

32kb
2. Formularz cenowy

Format

exel

,

22kb
3. Oświadczenie

Format

docx

,

22kb
4. Projekt umowy

Format

pdf

,

165kb
Zbiorcze zestawienie ofert

Format

PDF

,

351KB
Informacja o wyborze oferty

Format

PDF

,

391 KB