Dostawa materiałów biurowych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

Przetargi

Dostawa materiałów biurowych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

Przetargi

Dostawa materiałó...

Dostawa materiałów biurowych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

5 stycznia 2023

Przetarg

Dostawa materiałów biurowych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023 roku

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Format

pdf

,

2692kb
1. Formularz ofertowy

Format

docx

,

33kb
2. Formularz cenowy

Format

exel

,

22kb
3. Oświadczenie

Format

docx

,

22kb
4 Projekt umowy

Format

pdf

,

163kb
Zbiorcze zestawienie ofert

Format

PDF

,

342KB
Informacja o wyborze oferty

Format

PDF

,

387 KB