ZACZĘŁO SIĘ W POZNANIU

Projekty

ZACZĘŁO SIĘ W POZNANIU

Projekty

ZACZĘŁO SIĘ W POZ...

ZACZĘŁO SIĘ W POZNANIU

30 października 2019

ZACZĘŁO SIĘ W POZNANIU

Warsztaty będą dotyczyły pracy na źródłach historycznych. Przeprowadzi je Łukasz Szudarski, historyk, adiunkt w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, doktorant w Zakładzie Najnowszej Historii Polski (Instytut Historii, Wydział Historii, UAM). Dwukrotnie nominowany do nagrody im. M. Frankiewicza za działalność społeczną i popularyzację historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu. Realizuje projekt w zakresie historii mówionej „Archiwum Cytadelowców”. Autor książki „Cytadelowcy 1945-2018”. W swojej pracy badawczej korzysta ze źródeł historii mówionej i memuarystyki. Na początku warsztatów uczestnicy dowiedzą się o definicji „źródła historycznego”, jego rodzajach ,,znaczenia dla historyków w budowaniu narracji historycznej, itp. Następnie przejdą do praktyki. Uczestnicy zobaczą około pięciominutowy fragment wspomnień, które został nagrany z jednym z poznańskich kombatantów (związany z 1945 rokiem w Poznaniu). Na tej podstawie uczniowie dowiedzą się o możliwościach i wartościach poznawczych wynikających z takiego typu źródła oraz o możliwych korzyściach i zagrożeniach, które wiążą się z nagrywaniem wspomnień i ich dalszym użyciem.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej

Szczegółowe informacje o Projekcie

Tytuł projektu: Zaczęło się w Poznaniu
Program: NIEPODLEGŁA
Dofinansowanie: 17 900,00 zł