UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP I

Projekty

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP I

Projekty

UTWARDZENIE I UPO...

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP I

7 sierpnia 2020

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP I

Projekt zakłada uporządkowanie i utwardzenie części terenu przed wjazdem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Etap I obejmuje swoim zakresem teren, znajdujący się po lewej stronie wjazdu. Zdemontowana zostanie zniszczona nawierzchnia wjazdu, a następnie teren zostanie uporządkowany i ponownie utwardzony. Zostanie wymieniona obecna nawierzchnia ze zdegradowanej nawierzchni asfaltowej na powierzchnię z kostki betonowej układanej w ażur. Projekt nie zakłada zmieniania warunków gruntowo – wodnych oraz sposobu odprowadzania wód opadowych na tym terenie. W ramach projektu uzupełnieniu podlegać będzie również oświetlenie przed Fortem VII. Powyższe działania sprawią, że obecnie silnie zdegradowany teren, użytkowany okolicznościowo w celach postojowych, będzie odpowiednio zagospodarowany w standardzie, jaki winien przysługiwać miejscom pamięci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80. ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Szczegółowe informacje o Projekcie

Projekt: Utwardzenie i uporządkowanie terenu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII. Etap I
Program: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80. ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Wartość projektu: 320 tysięcy złotych
Czas realizacji projektu: do 31.12 2020