UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN – FORT VII W POZNANIU

Projekty

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN – FORT VII W POZNANIU

Projekty

UTWARDZENIE I UPO...

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN – FORT VII W POZNANIU

22 czerwca 2020

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN – FORT VII W POZNANIU

Szczegółowe informacje o Projekcie

Tytuł projektu: Utwardzenie i uporządkowanie terenu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII w Poznaniu
Program: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju
Dofinansowanie: 100 000,00 zł