Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

W marcu 2022 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało dofinansowanie do projektu „Historia ukryta w dotyku i dźwięku” w ramach programu Fundusz Patriotyczny – edycja 2021. Niepodległość po polsku” finansowanego z budżetu Instytutu Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Założeniem przedsięwzięcia było przybliżenie osobom z niepełnosprawnością historii i znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla całego regionu. Inicjatywa zakładała dostosowanie formy zajęć do potrzeb uczestników oraz umożliwienie im poznawania przeszłości przy wykorzystaniu zmysłów: dotyku, słuchu, wzroku.

W ramach projektu odbyło się osiem wycieczek, w których wzięła udział młodzież z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną z pobliskich placówek oświatowych oraz podopieczni dwóch poznańskich Środowiskowych Domów Samopomocy. W warsztatach uczestniczyło 90 osób.

FILM Z WARSZTATÓW

Podczas konsultacji, eksperci zaproponowali pomoce dydaktyczne, które pracownicy Muzeum w przyszłości będą wykorzystywać podczas organizacji zajęć dla grup o specjalnych potrzebach.

Efektami projektu są:

– audioopowieść o Powstaniu Wielkopolskim,

– gra miejska „Śladami Powstania Wielkopolskiego” w Polskim Języku Migowym

– tyflografiki, czyli rysunki wypukłe z napisem w Braille’u przedstawiające symbole Armii Wielkopolskiej

– nagrania pieśni żołnierskich z początku XX wieku

– scenariusze zajęć i wytyczne przekazane przez konsultantów

Jedna z pieśni, słynna „Marsylianka Wielkopolska” została specjalnie w ramach projektu przetłumaczona na Polski Język Migowy, by każdy bez wyjątku mógł czuć dumę i radość z historii Wielkopolski.

MARSYLIANKA WIELKOPOLSKA W PJM

AUDIOOPOWIEŚĆ

Gra miejska – Śladami Powstania Wielkopolskiego – PJM

Logo UE