Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Asystent w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Asystent w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

2023-01-11

Oferta pracy

Asystent w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent

I Nazwa i adres organizatora:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

II Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania aplikacji: do 11.01.2023

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: styczeń/luty 2023

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę 1/1 etatu

Adres do przesyłania aplikacji:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań z napisem na kopercie “Nabór na stanowisko: “Asystent”” lub mailowo na adres rekrutacja@wmn.poznan.pl, tytuł maila: “Nabór na stanowisko: Asystent”

III Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 1. Nadzorowanie obiegu dokumentów.
 2. Przygotowywanie i kontrolowanie realizacji umów.
 3. Weryfikacja statusu własności muzealiów i obiektów cyfrowych.
 4. Nadzorowanie ruchu muzealiów.
 5. Pozyskiwanie eksponatów.
 6. Pozyskiwanie obiektów cyfrowych.
 7. Opracowywanie zbiorów i katalogowanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum, w tym na potrzeby wystaw.
 8. Współpraca z zespołem ds. budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
 9. Tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

IV Wymagania stawiane przed kandydatem:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne – preferowane historyczne.
 2. Znajomość historii Polski.
 3. Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.
 4. Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office)
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność samodzielnego zarządzania projektami.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Dyspozycyjność.

V Pożądane:

 1. Doświadczenie pracy ze zbiorami.
 2. Znajomość języka angielskiego – poziom B2.
 3. Znajomość przepisów archiwalnych.
 4. Umiejętność pisania i redagowania tekstów, dobra znajomość polszczyzny.

VI Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 • życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,
 • dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Uwaga:

 1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
Materiały do pobrania
Oferta Pracy - Asystent

Format

pdf

,

682kb
Logo UE