Zespół

Pozostańmy

w kontakcie

Zespół

Pozostańmy

w kontakcie

Zespół

Kadra

Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Przemysław Terlecki

sekretariat@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych

Anna Sochacka

a.sochacka@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 669 333 737

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych i administracyjnych

Beata Mitmańska

b.mitmanska@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 661 333 166

Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i rozwoju

Stefan Ogorzałek

s.ogorzalek@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 887 640 333

Główny Inwentaryzator

Marcin Wągrodny

m.wagrodny@wmn.poznan.pl

+48 (61) 853 89 45

Główna Księgowa

Agnieszka Wiśniewska

a.wisniewska@wmn.poznan.pl

+48 (61) 8517 288 | 697 660 700

Specjalista ds. kadr i płac

Marta Jankowska – Donder

m.jankowska-donder@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 885 669 333

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewa Mielcarek

e.mielcarek@wmn.poznan.pl

+48 (61) 415 65 64 | 885 888 155

Specjalista ds. komunikacji i promocji

Karolina Brzezicka

k.brzezicka@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 885 444 881

Koordynator ds. edukacji

Dominika Bazaniak

d.bazaniak@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 691 266 779

Specjalista ds. koordynacji projektów

Paweł Waligórski

p.waligorski@wmn.poznan.pl

885 444 606

Specjalista ds. Upowszechniania Zbiorów i Badań Naukowych

dr hab. Olaf Bergmann

+48 (61) 851 72 89

Kierownik Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Marcin Wiśniewski

m.wisniewski@wmn.poznan.pl

+48 (61) 859 19 93 | 663 866 411

Kierownik Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956

Kinga Przyborowska

k.przyborowska@wmn.poznan.pl

+48 (61) 852 94 64 | 663 866 412

Kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII

Jacek Kaczmarek

j.kaczmarek@wmn.poznan.pl

+48 (61) 848 31 38 | 885 999 121

Kierownik Muzeum Uzbrojenia

Krzysztof Jankowiak

k.jankowiak@wmn.poznan.pl

+48 (61) 820 45 03 | 885 444 557

Kierownik Muzeum Armii "Poznań"

Jarosław Bączyk

j.baczyk@wmn.poznan.pl

663 866 414