Wyników: 11

 • 02kwietnia
  02.04.1786 - 235 lat temu

  Urodził się Edward Raczyński

  Służył w Armii Napoleońskiej i w wojsku Księstwa Warszawskiego, został odznaczony orderem Virtuti Militari. Działacz polityczny i społeczny. W 1829 roku otworzył Bibliotekę w Poznaniu.

 • 02kwietnia
  02.04.2005 - 16 lat temu

  Zmarł papież Jan Paweł II

  Pierwszy papież – Polak. Miał bardzo duży wpływ na upadek komunizmu w środkowo-wschodniej Europie. W 2011 roku został beatyfikowany, a po kolejnych 3 latach, kanonizowany.

 • 08kwietnia
  08.04.1874 - 147 lat temu

  Urodził się Stanisław Taczak

  Major, dowódca Powstania Wielkopolskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, zmarł w 1960 roku. Spoczywa na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

 • 08kwietnia
  08.04.1807 - 214 lat temu

  Urodził się Karol Libelt

  Działacz społeczno-polityczny w zaborze pruskim, wybitny filozof, publicysta, działacz społeczno-polityczny. Uczestnik Powstania Listopadowego, odznaczony Virtuti Militari. Zmarł w 1875 roku.

 • 10kwietnia
  10.04.1848 - 173 lata temu

  Ludwik Mierosławski wodzem naczelnym Wiosny Ludów

  Wraz ze swoim korpusem żołnierzy pod koniec kwietnia zajął Wrześnię, a następnie pokonał wojska pruskie pod Sokołowem.

 • 10kwietnia
  10.04.2010 - 11 lat temu

  Katastrofa Smoleńska

  Pod Smoleńskiem rozbija się samolot z państwową delegacją. Ginie Prezydent RP Lech Kaczyński i jego żona Maria oraz 94 uczestników oficjalnej delegacji.

 • 11kwietnia
  11.04.1861 - 160 lat temu

  Zmarł Tytus Działyński, założyciel Biblioteki Kórnickiej

  Kolekcjonował obrazy, zabytki sztuki. Był założycielem oraz prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 • 12kwietnia
  12.04.1990 - 31 lat temu

  Zniesienie cenzury

  Symbol odzyskania wolności.

 • 14kwietnia
  14.04.1880 - 140 lat temu

  Pierwsza wizyta Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

  Podczas pobytu, odczytywał swoją nowelę „Za chlebem”, która dotyka problemu emigracji zarobkowej.

 • 15kwietnia
  15.04.1886 - 134 lata temu

  Urodził się gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba

  Dowódca bitwy nad Bzurą, największej bitwy kampanii wrześniowej 1939 roku. Przebywał w niemieckiej niewoli, gdzie zainicjował tajne kursy dla młodszych oficerów. Został pośmiertnie uhonorowany Orderem Wojennym Virtuti Militari III klasy.

 • 22kwietnia
  22.04.1982 - 38 lat temu

  Pozostający na wolności działacze „Solidarności” tworzą Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”