OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH – edukacja regionalna

W ramach działalności edukacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII zaprasza do udziału w profilowanym oprowadzaniu grupy zorganizowane złożone z osób powyżej 13. roku życia.

Oprowadzanie profilowane polega na różnicowaniu stylu narracji w zależności od potrzeb poznawczych muzealnych gości, wprowadzaniem akcentów poświęconych konkretnym wydarzeniom, osobom czy środowiskom. Dodatkowym wkładem tematycznym może być np. włączenie do narracji kwestii przydatnych przy omawianiu lektur szkolnych poświęconych II wojnie światowej.

Przykładowe wątki tematyczne akcentowane podczas profilowanego oprowadzania:

  1. Powstańcy wielkopolscy w „obozie krwawej zemsty”
  2. Działacze polityczni i społeczni poddani represjom w Forcie VII
  3. Przedstawiciele świata nauki wśród ofiar „obozu krwawej zemsty”
  4. Ludzie kultury i sztuki jako „element politycznie niebezpieczny” więziony w Forcie VII
  5. Martyrologia wielkopolskiego duchowieństwa w Forcie VII
  6. Wielkopolscy harcerze osadzeni w Forcie VII
  7. Członkowie wojskowych i cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego w niemieckiej katowni w Forcie VII

Profilowane oprowadzania są przeznaczone dla grup złożonych z osób od 13. roku życia, reprezentujących różny profil społeczny (uczniów, harcerzy, studentów, żołnierzy, członków wspólnot parafialnych, seniorów itd.).