Spacer wirtualny w Schronie Przeciwatomowym dla Władz Miasta Poznania, poprzez medium internetowe, otwiera zamkniętą na co dzień dla zwiedzających przestrzeń, zbudowanego w latach 50. obiektu ochronnego. Początkowo wchodził on w struktury Terenowej Obrony Przeciwlotniczej, następnie Powszechnej Samoobrony, aż w końcu Obrony Cywilnej. Przestał funkcjonować operacyjnie w 1994 roku. Został odtajniony w 2000 roku, a po raz pierwszy udostępniono go zwiedzającym w 2012 roku.

Wirtualny spacer został wykonany we współpracy z firmą SKANOWANIE XYZ.

Schron: https://www.skanowanie.xyz/wmn-schron