„Wielkopolska warta Powstania” – konkurs literacki

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

„Wielkopolska warta Powstania” – konkurs literacki

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

„Wielkopolska warta Powstania” – konkurs literacki

„Wielkopolska warta Powstania” – konkurs literacki

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości serdecznie zaprasza do udziału w konkursie literackim

Wielkopolska warta Powstania

Konkurs skierowany jest do czterech grup wiekowych:

  • uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych
  • uczniów szkół ponadpodstawowych
  • studentów
  • seniorów

Konkurs polega na rozwinięciu myśli zawartej w konkursowym tytule w formie literackiej.

Zachęcamy do rozważań nad przeszłością i wartością regionu, jego rolą w historii kraju oraz w naszym życiu.

Forma pracy dowolna (wiersz, opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika, reportaż itp.).

Maksymalna objętość pracy to 8 stron A4 znormalizowanego maszynopisu.

Prace można przesyłać do 31 grudnia 2021 roku mailowo na adres: edukacja@wmn.poznan.pl

W każdej kategorii wiekowej wyłonionych zostanie trzech laureatów. Na zwycięzców czekają nagrody.

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Partnerami konkursu są: Biblioteka Raczyńskich, Prezydent Miasta Gniezna, Prezydent Miasta Konina, Prezydent Miasta Leszna, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Piły.

Regulamin konkursu literackiego

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej

Komisja Konkursowa

Protokół Komisji Konkursowej

Proponowane konkursy

Konkurs

/

Aktualny

Konkurs

Aktualny

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „Wielkopolska warta Powstania” uczniów klas IV – VIII z niepełnosprawnością intelektualną.

Konkurs

/

Rozstrzygnięty

Konkurs

Rozstrzygnięty

21 czerwca o godzinie 11.00 uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w IV Teście Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956. Poziom wiedzy uczestniczek i uczestników był w tym roku bardzo...