Zapraszamy do lektury katalogu wystawy:  “Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku”.

CZĘŚĆ I

Wstep | 10

Od redakcji | 12

Przemysław Matusik: Wielkie Księstwo Poznańskie: Polacy, Niemcy, pruska polityka 1815-1914 | 14

Witold Molik: Praca organiczna drogą do powstania wielkopolskiego 1918-1919 i niepodległej Polski | 26

Tadeusz Janicki: Struktura społeczna i narodowa Wielkopolski u progu Wielkiej Wojny | 36

Marek Rezler: Jak i dlaczego w grudniu 1918 roku doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego | 46

Andrzej Gulczyński: Kształtowanie i działanie polskiej władzy państwowej w dobie powstania wielkopolskiego | 60

Michał Polak: Polityczne aspekty powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku | 68

Zbigniew Pilarczyk: Militarne aspekty powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku | 76

Bogusław Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego – ich działalność i sukcesy | 88

Janusz Karwat: Zwycięstwo powstania oraz jego znaczenie dla Polski i Wielkopolski | 102

ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz: Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu wielkopolskim i w utrzymaniu polskości w okresie zaborów 1793-1918 | 108

Anna Barłóg-Mitmańska: Udział kobiet w powstaniu wielkopolskim | 118

Jarosław Łuczak: Znaki i symbole powstania wielkopolskiego 1918-1919 | 128

Mariusz Niestrawski: Wielkopolanie w walce o granice Drugiej Rzeczypospolitej 191801921 | 140

Krzysztof Hoff: Wielkopolskie lotnictwo wojskowe 1919-1921 | 150

Bogumił Rudawski: Losy powstańców Wielkopolskich  podczas drugiej wojny swiatowej | 160

Paweł Anders: Pamięć o powstaniu wielkopolskim w latach międzywojennych, okres PRL-u i w III RP | 168

Olgierd Kiec: Powstanie wielkopolskie w niemieckiej polityce pamięci w Marchii Wschodniej (Ostmark) w latach 1919-1945 | 191

CZĘŚĆ II

Adam Pleskaczyński: Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku

Katalog wystawy | 192

1 | Na co dzień praca | 194

2 | Pomiędzy nadzieją a zwątpieniem | 202

3 | W chwilach próby zwycięstwo… | 210

4 | Między rozejmem a zjednoczeniem | 218

5 | Tacy gonić wroga potrafią | 226

6 | Pamięć powstania | 234

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”