Weź udział w konkursie!

Konkursy

dla małych i dużych

Weź udział w konkursie!

Konkursy

dla małych i dużych

Weź udział w konkursie!

Weź udział w konkursie!

13 lipca, 2018

Weź udział w konkursie!

Konkurs „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie”

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ten zwycięski zryw niepodległościowy w sposób szczególny zapisał się w historii Polski, przyczyniając się do odrodzenia państwa po 123 latach niewoli. Należy podkreślić, jak istotne dla losów powstania było poświęcenie ludzi, którzy spontanicznie przyłączali się do walki zbrojnej. Przygotowując się do obchodów rocznicowych, wyrażamy głęboki szacunek dla ich patriotyzmu i żołnierskiej odwagi, starając się, aby data 27 grudnia 1918 roku została godnie upamiętniona.

Zapraszamy już dziś do wzięcia udziału w konkursie „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Współorganizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Partnerami konkursu są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu. Przedsięwzięcia towarzyszące konkursowi to warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Celem konkursu jest:

1) Przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego; poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii.

2) Poznanie i utrwalanie wartości patriotycznych narodu polskiego jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa.

3) Poznawanie i dokumentowanie przebiegu Powstania Wielkopolskiego oraz osób zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego.

4) Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach.

5) Rozwijanie pasji badawczej, artystycznej uczniów.

6) Odkrywanie epizodów związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz przeniesienie ich na formę plakatu lub komiksu.

Szczegółowy harmonogram konkursu zamieszczony został w regulaminie.

Poniżej najważniejsze daty:

Do 13 lipca 2018 r. zgłaszanie udziału w konkursie i w warsztatach tworzenia komiksu lub plakatu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej.

Wrzesień–połowa października 2018 r.: warsztaty z tworzenia komiksu lub plakatu w Muzeum Powstania Wielkopolskiego (Odwach) i MDK nr 3.

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Książkowska, koordynator projektu

e-mail: katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl

tel.: 61 835 69 64

Zapraszamy serdecznie!

Proponowane konkursy

Konkurs

/

Aktualny

Konkurs
Aktualny

Do naszych muzealnych zbiorów dołączyły dwa wyjątkowe okazy! Pomóżcie nam je nazwać!

Konkurs

/

Rozstrzygnięty

Konkurs
Rozstrzygnięty

Kolejny raz uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego będą mieli okazję, aby wykazać się wiedzą na temat historii Poznańskiego Czerwca ’56.