Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, w związku z realizacją projektu pn. „Ułatwienie dostępu do wystaw w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości dla osób z niepełnosprawnościami” zaprasza do swych dwóch oddziałów – Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, w których w wyniku dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury przygotowana została oferta dla osób o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.

Dzięki realizacji zadania dwa poznańskie oddziały Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – znajdujące się na Starym Rynku, w zabytkowym budynku Odwachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (w gmachu Centrum Kultury Zamek) uzyskały możliwości przyjmowania osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.

Dla osób z tych grup przygotowane zostały specjalne, uatrakcyjnione ścieżki zwiedzania, na których zlikwidowano najistotniejsze bariery i zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać zwiedzający.

Wystawy w obu oddziałach zostały wyposażone m.in. w  pola uwagi oraz listwy kontrastowe i tabliczki, które zabezpieczają przed elementami mogącymi stanowić zagrożenie.

Ponadto, w poszczególnych oddziałach zamontowano i wykonano: 

 1. opisy audiodeskryptywne wybranych dwudziestu eksponatów – ze zbiorów Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956;
 2. zestawy przenośne FM (pętle indukcyjne) – po trzy w każdym oddziale;
 3. termoformowane tyflografiki (po jednej dla każdego oddziału);
 4. tabliczkę z opisem w alfabecie Braille’a do windy w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956;
 5. tłumaczenie dokumentów na język migowy (odtwarzanych w czasie projekcji filmów – dokumentów) dla obu oddziałów;
 6. pasy ostrzegawcze na schodach i ekspozycjach w obu oddziałach;
 7. pola uwagi w obu oddziałach;
 8. plan tyflograficzny układu pomieszczeń w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956;
 9. tabliczki w alfabecie Braille’a na drzwiach oraz kody QR i NFC (w obu oddziałach);
 10. tabliczki w alfabecie Braille’a na eksponaty oraz kody QR i NFC (w obu oddziałach);
 11. nakładki brajlowskie na poręcze (w obu oddziałach).

W efekcie – w obu muzealnych oddziałach, po wprowadzeniu ścieżek prowadzenia i zniwelowaniu najistotniejszych barier powstały możliwości prowadzenie zajęć dla grup osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualną, ruchową.

Zniwelowanie barier ułatwia też poznawanie muzealnych ekspozycji pozostałym osobom – zwiedzającym indywidualnie, rodzinom z dziećmi, seniorom.

Co ważne – do prowadzenia takich zajęć muzealnych, obsługi zainstalowanych urządzeń i pomocy osobom z niepełnosprawnościami przygotowani też zostali pracownicy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 19564 – podczas specjalnego szkolenia. Pracownicy obu oddziałów gotowi też są do udzielania dodatkowych informacji, pomogą w zwiedzaniu i poruszaniu się po wystawach osobom z niepełnosprawnościami.

Wszelkie pytania dotyczące możliwości zwiedzania naszych oddziałów oraz rezerwacji można kierować pod następujące adresy i telefony:  

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956
Centrum Kultury Zamek, ul. Święty Marcin 80/82

61-809 Poznań

+48 61 852 94 64

czerwiec@wmn.poznan.pl

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919
Stary Rynek 3, Odwach
Poznań
+48 61 853 19 93

odwach@wmn.poznan.pl

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956! oddziałów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Projekt pod nazwą:

„Ułatwienie dostępu do wystaw w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości dla osób z niepełnosprawnościami”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego