Zapraszamy do odbycia stażu zawodowego w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum
Niepodległości w zakresie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i promocyjnej.

Stażyści mogą poznać kulisy pracy muzealnej w następujących oddziałach i obszarach:

Każda osoba odbywająca staż otrzyma zaświadczenie.