Spacer z przewodnikiem, podczas którego można będzie zobaczyć mało znane elementy fortyfikacji położone w najbliższej okolicy Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Podczas spaceru można będzie zobaczyć wnętrze niedostępnego na co dzień schronu lewej baterii dołączonej, odtworzoną lewą baterię dołączoną, fragment schronu mobilizacyjnego U2 VII, przedstok, dwie wartownie drogi krytej, odtworzoną kratę forteczną, prawy schron baterii dołączonej (od zewnątrz) oraz schron mobilizacyjny U 14 VIa z 1914 r. Obejdziemy fort po zewnętrznej stronie fosy i zobaczymy rezultaty przeprowadzonych ostatnio prac remontowych. Po spacerze zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII.