Aplikacja: „Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920”

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Aplikacja: „Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920”

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Aplikacja: „Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920”

Aplikacja: „Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920”

Nowoczesna aplikacja ze zdjęciami 3D z 1920 roku to najnowszy projekt zrealizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Interaktywna aplikacja edukacyjna „Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920” powstała dla upamiętnienia Wielkopolan, którzy uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Projekt został zainicjowany przez Wojewodę Wielkopolskiego – Łukasza Mikołajczyka, a zrealizowany przy współpracy merytorycznej i udostępnieniu zbiorów z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Dzięki temu odnaleziono nigdy nie publikowane wcześniej oryginały tekstu pisanego oraz archiwalne zdjęcia z tego okresu. Za realizację technologiczną, digitalizację i warstwę medialną odpowiadało w projekcie Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe i dzięki wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń projektów edukacyjnych i cyfryzacji dziedzictwa kultury idea ta zyskała realny kształt portalu, interaktywnej nawigacji oraz multimediów, które nadają klimat czasów wojny polsko-bolszewickiej.

Projekt sfinansowany z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w ramach konkursu z Programu Wieloletniego „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

https://www.wielkopolanie1920.mapyczasu.pl/#/start/

Proponowane

Infografika, którą przedstawiamy, prezentuje najważniejsze fakty i zagadnienia dotyczące Armii Wielkopolskiej. Opracowana została na podstawie dostępnej literatury naukowej. Grafika w symbolicznej formie nawiązuje do umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia wykorzystywanego przez wielkopolskie oddziały wojskowe.

Zapraszamy na uniwersalną lekcję tworzenia symboli narodowych.

Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 27, REGON: 000277902, NIP: 778-11-28-909, e- mai iodo@wmn.poznan.pl moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera. Zobacz regulacje