Zapraszamy do odbycia praktyk zawodowych w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w zakresie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i promocyjnej.

Praktyki przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Zawarcie porozumienia o realizacji praktyki następuje na podstawie skierowania ze szkoły lub uczelni.

Praktykanci mogą poznać kulisy pracy muzealnej w następujących oddziałach i obszarach:

Praktyki w naszym Muzeum mogą zainteresować zarówno studentów historii, archiwistyki, turystyki, historii sztuki, bibliotekoznawstwa, jak i pedagogiki czy kulturoznawstwa.

Na praktyki prosimy aplikować poprzez formularz.

Wszelkie pytania związane z organizacją praktyk można kierować na adres: edukacja@wmn.poznan.pl lub telefonicznie +48 691 266 779.