Oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Spacery

historyczne

Oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Spacery

historyczne

Oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956