Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania

i Galeria Plakatu z Okresu Socjalizmu

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania

i Galeria Plakatu z Okresu Socjalizmu

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania

Temat: Obrona Cywilna w PRL-u i zakładanie masek przeciwgazowych

Miejsce: Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania, ul. Słupska 62

Termin: środy i piątki, godz. 11:00

Czas trwania: 45 – 60 min

Opis: Podczas warsztatu uczestnicy poznają genezę, rozwój, zasięg i system ochrony cywilów w Polsce Ludowej. Dzięki archiwalnym fotografiom z tamtego okresu zdobędą również wiedzę na temat tego, jak wyglądały ćwiczenia OC oraz w jaki sposób popularyzowano wiedzę na ich temat.

Podczas proponowanego warsztatu przeprowadzony zostanie pokaz zakładania masek przeciwgazowych. Osoby chętne będą mogły również wziąć czynny udział w wydarzeniu i spróbować samodzielnie założyć maskę.

Udział w warsztacie możliwy po telefonicznym zapisaniu.

Liczba uczestników w każdej grupie: 15 osób

O zapisach na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: tel. +48 (61) 8529 464

Proponowane

Warsztaty

Warsztaty "Kulką malowane" z okazji Dnia Mamy - 27.05.2023

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919

Warsztaty

Warsztaty z Elizą Piotrowską - 3.06.2023

Muzeum Uzbrojenia

Zajęcia wokół książki "Wojtek. Żołnierz bez munduru"

Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 27, REGON: 000277902, NIP: 778-11-28-909, e- mai iodo@wmn.poznan.pl moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera. Zobacz regulacje