Konkurs “Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma młodzieży”

Konkursy

dla małych i dużych

Konkurs “Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma młodzieży”

Konkursy

dla małych i dużych

Konkurs “Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma młodzieży”

Konkurs “Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma młodzieży”

2 listopada, 2016

Konkurs “Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma młodzieży”

Zapraszamy młodzież szkolną do udziału w naszym najnowszym konkursie “Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma młodzieży”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wielkopolski. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie reportażu z osobą żyjącą w okresie stanu wojennego i utrwalenie jej wspomnień z tego okresu. Tym samym uczniowie dowiedzą się czym był stan wojenny, co groziło osobom działającym w opozycji i jak wyglądały realia życia 35 lat wcześniej, a także przyczynią się do utrwalenia autentycznych świadectw historycznych.

Praca konkursowa może mieć formę maszynopisu, nagrania dźwiękowego, filmu, prezentacji multimedialnej.

Główne cele konkursu  to:-poznawanie jednostkowych losów i przybliżenie uczestnikom dramatycznych wydarzeń z najnowszej historii Polski
-przywrócenie pamięci o osobach nieznanych lub mało znanych, które ze względu na swoją biografię, na swoje przeżycia mogą stać się kimś znaczącym w kształtowaniu postaw uczniów i budowaniu ich tożsamości
-popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Wielkopolski
-inicjowanie poszukiwania źródeł historycznych i możliwość ich przedstawienia
-kształtowanie szacunku wobec wartości demokratycznych takich jak: wolność, pluralizm, tolerancja, patriotyzm-krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Posiadamy Patronat Honorowy Poznańskiego Kuratorium Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
Regulamin konkursu

Odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu:
Kinga Przyborowska k.przyborowska@wmn.poznan.pl
Maria Skrzypczak m.skrzypczak@wmn.poznan.pl
Telefon: 618529464

Konkurs trwa do końca listopada. Zapraszamy do udziału!

Proponowane konkursy

Konkurs

/

Aktualny

Konkurs
Aktualny

Do naszych muzealnych zbiorów dołączyły dwa wyjątkowe okazy! Pomóżcie nam je nazwać!

Konkurs

/

Rozstrzygnięty

Konkurs
Rozstrzygnięty

Kolejny raz uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego będą mieli okazję, aby wykazać się wiedzą na temat historii Poznańskiego Czerwca ’56.