Podczas spaceru po Forcie VII zwiedzający wysłuchują narracji skoncentrowanej na przeżyciach osób, które znalazły się w „obozie krwawej zemsty” – zarówno więźniów, jak i ich oprawców. Historia niemieckiej katowni w Forcie VII prezentowana jest w sposób, który skłania do refleksji nie tylko nad położeniem ofiar – ich cierpieniem, strachem, heroizmem, niezłomną wiarą w sens wyznawanych wartości, niepewnością, poczuciem beznadziejności itd. – lecz także zachęca do podjęcia próby pochylenia się nad stanami umysłu tych, którzy kierowani poczuciem zemsty, wyższości, upojeni posiadaną siłą i władzą, zamieniali się w bestie. Poznając historię Fortu VII z okresu II wojny światowej, zwiedzający doświadczają inspiracji do przemyśleń nad zjawiskami takimi jak ideologicznie stymulowane uprzedzenia, rewanżyzm, formy i konsekwencje mowy nienawiści itp.

Oprowadzenia, podczas których narracja historyczna jest narzędziem rozwijania empatii, przeznaczone są dla grup złożonych z osób od 13. roku życia. Przygotowane wersje narracyjne umożliwiają obsługę szerokiego spektrum odbiorców: począwszy od uczniów starszych klas szkoły podstawowej, skończywszy na seniorach.