„Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” – materiały dla nauczycieli i uczniów

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

„Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” – materiały dla nauczycieli i uczniów

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

„Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” – materiały dla nauczycieli i uczniów

„Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” – materiały dla nauczycieli i uczniów

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli w opracowaniu Andrzeja Surdyka

Zachęcamy do zapoznania się ze scenariuszami lekcji, które warto wykorzystać w celu poszerzenia wiedzy uczniów o Powstaniu Wielkopolskim.

Inicjatorem i wydawcą publikacji jest Towarzystwo Projektów Edukacyjnych.

Partnerzy merytoryczni: Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Proponowane

Autorskie kolorowanki przedstawiające polski sprzęt wojskowy z 1939 roku.

Infografika, którą przedstawiamy, prezentuje najważniejsze fakty i zagadnienia dotyczące Armii Wielkopolskiej. Opracowana została na podstawie dostępnej literatury naukowej. Grafika w symbolicznej formie nawiązuje do umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia wykorzystywanego przez wielkopolskie oddziały wojskowe.