Chcesz poznać Armię Wielkopolską? Pobierz infografikę

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Chcesz poznać Armię Wielkopolską? Pobierz infografikę

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Chcesz poznać Armię Wielkopolską? Pobierz infografikę

Chcesz poznać Armię Wielkopolską? Pobierz infografikę

Armia Wielkopolska, formowana od 1919 roku polska siła zbrojna byłego zaboru pruskiego odegrała znaczącą rolę w walkach o wyzwolenie Wielkopolski oraz o kształt granic niepodległej Polski. Oddziały wielkopolskie pod względem organizacji, wyszkolenia i wyposażenia stanowiły jedną z najlepszych formacji wojskowych polskich sił zbrojnych.

Infografika, którą przedstawiamy, prezentuje najważniejsze fakty i zagadnienia dotyczące Armii Wielkopolskiej. Opracowana została na podstawie dostępnej literatury naukowej. Grafika w symbolicznej formie nawiązuje do umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia wykorzystywanego przez wielkopolskie oddziały wojskowe.

Ta infografika jest pierwszą z serii, którą poświęcimy Armii Wielkopolskiej

Proponowane

Zapraszamy na uniwersalną lekcję tworzenia symboli narodowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze scenariuszami lekcji, które warto wykorzystać w celu poszerzenia wiedzy uczniów o Powstaniu Wielkopolskim.