Wybitny historyk, inicjator powstania Instytutu Historii na UAM, wieloletni wykładowca i wychowawca pokoleń historyków.

Powrót do listy kategorii Kalendarium historyczne