UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA  ZO/WMN/23/2019 

w sprawie opracowania projektu ekspozycji stałej i aranżacji wnętrz dla
ścieżki fortyfikacyjnej
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

Unieważnienie postępowania z dnia 8.01.2020

Powrót do listy kategorii Aktualne