Rada Muzeum

Obecna Rada Muzeum została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 maja 2016 roku w następującym składzie :

Joanna Frankiewicz

Justyna Makowska

prof. Przemysław Matusik

Jan Mazurczak

prof. Zbigniew Pilarczyk

dr Rafał Reczek

Artur Paweł Zawadka

dr Anna Ziółkowska

 

Kadencja Rady trwa 4 lata.