Wyników: 13

 • 03grudnia
  03.12.1918 - rok temu

  Rozpoczęły się obrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu

  Trwały do 5 grudnia. Delegatami byli Polacy mieszkający w granicach Niemiec. Dyskutowano o kształcie przyszłych granic i ustroju państwa polskiego.

 • 05grudnia
  05.12.1953 - 66 lat temu

  Ucieczka pułkownika Józefa Światły na zachód

  Był wicedyrektorem X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Brał udział m.in. w aresztowaniu gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy AK, w fałszowaniu referendum 1946 roku i w zatrzymaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego. O wszystkim opowiedział na antenie Radia Wolna Europa po ucieczce w Berlinie.

 • 05grudnia
  05.12.1891 - 128 lat temu

  Urodził się Wiktor Pniewski, pułkownik organizator lotnictwa w Powstaniu Wielkopolskim

  Kierował zwycięskim atakiem na Ławicę i pierwszym nalotem bombowym na Frankfurt w styczniu 1919 roku. Był pierwszym komendantem lotniska Ławica.

 • 05grudnia
  05.12.1891 - 128 lat temu

  II konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego

  I pierwszy po wojnie. Poznań staje się stałą siedzibą konkursu skrzypcowego.

 • 10grudnia
  10.12.2003 - 16 lat temu

  Zmarł profesor Janusz Pajewski

  Wybitny historyk, inicjator powstania Instytutu Historii na UAM, wieloletni wykładowca i wychowawca pokoleń historyków.

 • 13grudnia
  13.12.1981 - 38 lat temu

  Generał Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny w Polsce

  Powstaje Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która przejmuje władzę w kraju. Przeciwko działaczom opozycji wystawiono ZOMO, SB, funkcjonariuszy milicji, ORMO i wojsko. Działacze „Solidarności” zostali aresztowani lub internowani. Powstał podziemny ruch oporu. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1989 roku.

 • 14grudnia
  14.12.1970 - 49 lat temu

  Wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej

  Rozpoczął falę strajków i manifestacji robotniczych na całym Wybrzeżu znanych dziś pod hasłem „Grudzień 1970”. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko, wysłane przez komunistyczną władzę.

 • 22grudnia
  22.12.1990 - 29 lat temu

  Zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na prezydenta RP

  Ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski złożył urząd na ręce nowo wybranego prezydenta Lecha Wałęsy i przekazał mu insygnia władzy państwowej II RP.

 • 24grudnia
  24.12.1796 - 223 lata temu

  Urodził się Adam Tytus Działyński, założyciel Biblioteki Kórnickiej

  Był żołnierzem Powstania Listopadowego. Przebudował zamek kórnicki, powiększał zbiory biblioteczne i muzealne. Był jednym ze współtwórców Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 • 26grudnia
  26.12.1918 - rok temu

  Przyjazd Jana Ignacego Paderewskiego do Poznania

  Wjazd pociągiem od strony Obornik. Gdy Niemcy wyłączają światła w mieście, poznaniacy ustawiają się z pochodniami. Po powitaniu małżonków Paderewskich i odśpiewaniu patriotycznych pieśni przejazd do Bazaru i przemówienie Mistrza z okna hotelu do zgromadzonych na placu. Następnego dnia w Poznaniu wybuchło powstanie.

 • 27grudnia
  27.12.1918 - rok temu

  Wybuch Powstania Wielkopolskiego

  W godzinach popołudniowych w Poznaniu wybuchły walki. Pierwsze strzały padły przy Prezydium Policji i Bazarze, a pierwszą ofiarą wśród powstańców był Franciszek Ratajczak. Polakom udało się opanować Dworzec Główny, Pocztę, kilka redut systemu fortecznego Poznania. Wybuchły również walki na prowincji. Jednym z pierwszych poległych był Józef Mertka, który padł pod Boczkowem.

 • 27grudnia
  27.12.2018 - rok temu

  Wybuch Powstania Wielkopolskiego

  Największe zwycięskie powstanie w historii Polski i jedyne, które zrealizowało swój cel. Wybuchło przeciwko Rzeszy Niemieckiej z żądaniem włączenia ziem zaboru pruskiego w granice odradzającego się państwa polskiego. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze.