Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” – etap II Numer referencyjny: FA.261/5/20 została opublikowana tutaj [link]

Powrót do listy kategorii Aktualne