Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W OTWARCIU OFERT. WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Link do transmisji “na żywo” z otwarcia ofert w dniu 30.04.2020 – [tutaj]

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część II

UWAGA informacja z dnia 17.04.2020: Zamawiający informuje, że traktuje jako równoważne zapisy numeru postępowania: FA.261-5/20, FA.261/5/20, 261-5/20

Uwaga Informacja z dnia 22.04.2020: w SIWZ w pkt VIII ppkt. 4 sprostowaniu podlega omyłka pisarska w adresie mailowym. Winno być:  s.ogorzalek@wmn.poznan.pl

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia 16.06.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 30.04.2020

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 27.04.2020 (druga część)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 24.04.2020 (pierwsza część) 

Zmiana ogłoszenia z dnia 23.04.2020

SIWZ i załączniki (Aktualna wersja zamieszczona 14.04.2020 w związku z omyłkowym załączaniem nieaktualnej wersji SIWZ w zakresie terminów)

Zmiana SIWZ z dnia 23.04.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2a do SIWZ

Powrót do listy kategorii Aktualne