Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020

Ta zmotoryzowana jednostka piechoty brała czynny udział w działaniach frontu w zachodniej Europie w latach 1944-1945. Stanowiła formację o charakterze ofensywnym, działając jako wsparcie czołgów w chwili przełamywania linii frontu. Nigdy wcześniej w historii Wojska Polskiego nie udało się sformować tak pokaźnego i licznego związku pancernego jakim była 1. Dywizja Pancerna.

Historia jednostki rozpoczyna się w momencie sformowania w Rzeszowie dywizjonu rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii w 1938 roku. Od tego momentu ułani, a potem dragoni podążają szlakiem bojowym od Francji do Niemiec, walcząc zwycięsko w II wojnie światowej.

Po kilkudziesięciu latach hasło „Dragoni Naprzód!” ponownie rozbrzmiewa w polskich koszarach. W 1995 roku tradycje pułkowe przejmuje 10. batalion zmechanizowany ze Świętoszowa.

Nasza wystawa jako pierwsza w historii polskich placówek muzealniczych pokaże w sposób syntetyczny historię jednego z czołowych pododdziałów Polskich Sił Zbrojnych! Dodatkowo w roku 2020 przypada 25 rocznica przekazania tradycji 10. Pułku Dragonów jednostce współczesnej – 10. batalionowi zmechanizowanemu Dragonów ze Świętoszowa. Zatem wystawa jest swoistym hołdem dla weteranów i współczesnych dragonów.

Wyjątkowość naszej wystawy polega również na tym, że opiera się na niezwykłych źródłach. Po II wojnie światowej do późnych lat 80 – tych w Londynie, weterani 10. Pułku Dragonów wydawali periodyk pt. „Dragoni naprzód” zawierał on głównie wspomnienia oraz informacje o wojennych wydarzeniach. Artykuły z tego unikatowego wydawnictwa stanowią niezwykle cenne uzupełnienie scenariusza naszej wystawy.

Kurator : Miłosz Stroński

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”