Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Logo facebook
Oddziały
Rozwiń

Stałe

Aktualna, Wystawa stała
„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefa...
Wystawa, otwarta w marcu 2011 r., jest poświęcona jednej z ofiar tzw. Intelligenzaktion – operacji „politycznego oczyszczania terenu”, która była wymierzona przeciw kręgom polskiej inteligencji.
Aktualna, Wystawa stała
„Twierdza fortowa Poznań” - wystawa fotografii Przemysław...
Wystawę, otwartą w czerwcu 2015 r., tworzą zdjęcia XIX-wiecznych poznańskich fortów i schronów. Autorem fotografii jest Przemysław Jurkiewicz, kustosz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, zn...
Aktualna, Wystawa stała
Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy –...
Wystawa została otwarta w kwietniu 2008 r. i jest hołdem złożonym Wielkopolanom, którzy z Fortu VII zostali wywiezieni do niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych, gdzie zostali zamordowani lu...

Czasowe

23.05

2023

Aktualna, Wystawa czasowa
Wystawa czasowa: "Rychtyg Knary i maszynki. Uzbrojenie Wo...
„Rychtyg knary i maszynki – uzbrojenie Wojsk Wielkopolskich 1919-1921” to syntetyczna prezentacja broni palnej używanej przez Wielkopolan ponad 100 lat temu – burzliwych wydarzeń w historii Narodu ...

11.12

2021

Aktualna, Wystawa czasowa
Wystawa czasowa: Obrona Cywilna w PRL-u
Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, we współpracy z Radą Osiedla Krzyżowniki-Smochowice przygotowało wystawę planszową „Obrona Cywilna w PRL-u”, która opowiada genezę, rozwój oraz zasięg...

Partner strategiczny

Partnerem strategicznym Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 jest LOTTO

Logo LOTTO

Plakat Galeria Plakatu
Plakat Galeria Plakatu

Galeria Plakatu z okresu Socjalizmu

Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania

Ekspozycja plakatów ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, które pochodzą z okresu PRL-u. Przestrzeń ekspozycyjna została podzielona tematycznie na trzy części. W pierwszej sali pokazujemy plakaty, które stworzone zostały zgodnie z doktryną socrealistyczną, obowiązującą w sztuce polskiej w pierwszej połowie lat 50.

Prace te w swojej formie typowo propagandowe mówią m.in. o walce z wrogiem, o potrzebie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, nawołują do realizacji planów społeczno-gospodarczych, do pracy
na rzecz państwa socjalistycznego. W drugim pomieszczeniu zaprezentowane zostały plakaty filmowe.

Budujemy Nowe Muzeum

Muzeum Powstania Wielkopolskiego

W grudniu 2018 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 roku.

Najistotniejszymi wymaganiami postawionymi przed projektantami było wpisanie bryły muzeum w kontekst otaczającej przestrzeni, uplasowanie architektury w pobliżu ścisłego centrum Starego Miasta, w otoczeniu wielu historycznych miejsc i obiektów oraz opracowanie projektu architektonicznego o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych. Do konkursu dopuszczono 56 zespołów, spośród których sąd konkursowy pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki wybrał do ostatniego etapu 6 pracowni architektonicznych. Ostatecznie jury wyłoniło zwycięski projekt opracowany przez pracownię WXCA z Warszawy.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w grudniu 2017 r. Wtedy to pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (dalej WRPO 2014 +), a naszym Muzeum podpisana został umowa o dofinasowanie projektu pn. „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Przed rozpoczęciem projektu duża cześć Fortu VII przez lata popadała w ruinę będąc wykorzystywana na cele magazynowe i zarastając dziko rozprzestrzeniającą się roślinnością. Założeniem projektu jest przywrócenie formy architektonicznej Fortu VII do stanu sprzed 1944 r., kiedy to hitlerowskie Niemcy zaczęły wykorzystywać go na potrzeby wojennego przemysłu.

W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu powstrzymanie postępującej degradacji obiektu. Istotnym elementem prac renowacyjnych jest pieczołowite zabezpieczenie śladów funkcjonowania w Forcie VII obozu koncentracyjnego, np. napisów wyrytych na ścianach byłych cel przez więzionych w nich Polaków.

Realizując projekt przewidziano również działania polegające na adaptacji remontowanych pomieszczeń i przestrzeni plenerowych Fortu VII na cele muzealne. Chcąc wzbogacić muzealną ofertę o wystawy poświęcone historii poznańskich fortyfikacji, wykonane zostały są repliki elementów stanowiących wyposażenie ówczesnego fortu.

W 2019 r., w ramach WRPO 2014+ nasze muzeum otrzymało kolejne wsparcie pozwalające zwiększyć zakres prowadzonych działań renowacyjnych. W ramach projektu pn. „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – etap” otrzymane środki pozwoliły na przeprowadzeni prac w we wnętrzach blokhauzu, kaponiery czołowej i części koszar szyjowych.

Oba realizowane projekty zostaną zakończone w 2023 r.

Nagroda STUKOT’56 jest nagrodą honorową, przyznawaną w plebiscycie od 2021 roku

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

STUKOT '56 - Odgłosy Czerwca

Nagroda STUKOT ‘56 została ustanowiona w celu promocji wartości, w imię których protestowali robotnicy w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku w pierwszym zrywie wolności przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi.

Nazwa to nawiązanie do charakterystycznego stukotu okuloków o bruk, który towarzyszył tłumowi robotników poznańskich fabryk i zakładów pracy, którzy – w milczeniu maszerowali do centrum Poznania. Przejmujący stukot tysięcy okuloków jest obecny we wspomnieniach wielu bohaterów oraz świadków tamtych wydarzeń.

Laureaci nagrody są „stukotem dla współczesnych”. Swoimi dokonaniami, świadcząc o wartościach Poznańskiego Czerwca 1956 roku, urzeczywistniają je w naszych czasach. Te wartości znalazły swój wyraz w hasłach wypisanych na pomniku Poznańskiego Czerwca 1956, który sam stał się miejscem symbolicznym. Hasła te to: „O Boga, za wolność, prawo i chleb” i to właśnie one ze względu na swoją doniosłość i uniwersalność są osobnymi kategoriami, —- w których nagroda jest przyznawana.

Organizatorem konkursu STUKOT‘56 jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu.

27.11
2023
Zwiedzanie z przewodnikiem
Zwiedzanie Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII z przewodnikiem w grudniu
Zaprezentujemy państwu cały tz. lewy majdan. Zwracamy uwagę na to, że liczba miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o telefoniczną rezerwację. Wstęp do muzeum jest p...
24.11
2023
Aktualności, Wystawa
"Sportowcy dla Niepodległej. KATYŃ" to nowa wystawa czasowa, którą można zobaczyć w Muzeum Martyr...
Zapraszamy na nową wystawę czasową, na której zaprezentowano sylwetki wybitnych sportowców, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Wśród prezentowanych postaci znajdzie...
20.11
2023
Aktualności
Muzealny Klub Seniora - rozpoczynamy rekrutację!
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 691 266 776 czekamy do 4 grudnia.
16.11
2023
Aktualności
Promocja książki - Marcina Wągrodnego "Między dosadnością a metaforą. Polski plakat BHP lat 50"
28 listopada o godz. 16:00 zapraszamy do Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 na spotkanie z Marcinem Wągrodnym - autorem najnowszego zeszytu historycznego pt...

Czym dojechać?

Czym dojechać?

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Logo Tobilet